Οδηγοί Αυτοκινητάμαξας στη ΦρανκφούρτηΓερμανική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση οδηγούς Αυτοκινητάμαξας στη Φρανκφούρτη.

Προσόντα
Δίπλωμα C/E.
ΠΕΙ.
Ταχογράφος.
Γνώση Γερμανικών ή Αγγλικών.

Παρέχονται
Στάνταρ μισθός 2.500 καθαρά, μαζί με bonus ημερήσιας απόδοσης μπορεί να φτάσει τις 3.000 ευρώ καθαρά.
Κατοικία έως 350 ευρώ το μήνα.
Μόνιμη δουλειά.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr ή να καλέσετε στο 210 61 34 892
Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Emailυποχρεωτικό: cv@hrstrategy.gr
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892