Υπάλληλος αποθήκης - ΘεσσαλονίκηΗ εταιρεία 362 GROCERY μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο των super market και στα πλαίσια της επέκτασης μας στην Θεσσαλονίκη αναζητάμε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Παραλαβή φορτίων, καταμέτρηση, τακτοποίηση
Εκτέλεση & έλεγχος των παραγγελιών, μέσω του λογισμικού Terra
Εξασφάλιση ορθής καταγραφής προϊόντων και κωδικοποίηση τους εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρεία
Οργάνωση αποθήκης
Καθαριότητα χώρου
Παρακολούθηση αποθεμάτων

Η εταιρεία παρέχει:
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε μια συνεχώς αναπτυσσομένη ελληνική εταιρία
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Απαραίτητα Προσόντα
Απόφοιτος Λυκείου/ ΙΕΚ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Γνώση προγραμμάτων διαχείρισης αποθηκών
Ευελιξία ωραρίου
Οργάνωση, αξιοπιστία, επαγγελματική συμπεριφορά
Ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επαγγελματικό δίπλωμα Γ κατηγορίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.