Πωλητές/τριες, Ταμίες & Βοηθοί αποθήκης κατ/μα Π. ΦαλήρουΕάν θέλεις να εργαστείς στο κατάστημα Π. Φαλήρου σαν πωλητής, ταμίας ή βοηθός αποθήκης.

Κάνε την αίτηση σου στο κατάστημα (Εθνάρχου Μακαρίου 1) καθημερινά

η στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα.

Εμείς σου προσφέρουμε
  • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση.