Πωλητής / Πωλήτρια - ΤαμίαςΛητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν πωλητή ή πωλήτρια - ταμία, μητέρα κατά προτίμηση, για πλήρη ή μερική απασχόληση για την στελέχωση του καταστήματος στην Κηφισιά.

Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση τουλάχιστον 3 ετών.
Γνώση ταμείου και εμπορικών προγραμμάτων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.