Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΗ Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, μέλος του Ομίλου εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (8ωρη απασχόληση)
με έδρα την Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Προσόντα και Ικανότητες:
Πτυχίο , Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. Νοσηλευτικής
Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτών
Επιθυμητή εμπειρία δύο ετών σε αντίστοιχο τμήμα
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και  πελατοκεντρική αντίληψη
Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
  
Προσφέρονται: 
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας
Αποδοχές ανάλογες προσόντων