Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Υπάλληλοι Πρακτορείου ΟΠΑΠΖητείται Προσωπικό για πλήρη απασχόληση προκειμένου να στελεχώσει κατάστημα αλυσίδας ΟΠΑΠ ΠΡΟ-ΠΟ στο Μαρούσι Αττικής.

Βασικά Καθήκοντα & Αρμοδιότητες

 • Παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών

 • Πιστή τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του καταστήματος

 • Καθημερινή φροντίδα του χώρου εργασίας


Απαραίτητα Προσόντα

 • Κατάρτιση & Επαγγελματική Εμπειρία

 • Απολυτήριο Λυκείου (Προπτυχιακός τίτλος ΙΕΚ ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ προαιρετικά επιθυμητός)

 • Άριστη Γνώση Ελληνικής γλώσσας

 • Kαλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (βραδινά ωράρια , Σαβ/κα, αργίες)

 • Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)


Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Ευχάριστη παρουσία για τον πελάτη

 • Επικοινωνιακές ικανότητες

 • Ειλικρίνεια , Ήθος , Τιμιότητα

 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

 • Εχεμύθεια & υπευθυνότητα

 • Επαγγελματισμός & συνέπεια


Η Εταιρεία μας σας παρέχει:

 • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές

 • Προοπτικές Εξέλιξης

 • Πλήρης Ασφάλιση

 • Πλήρης Απασχόληση

 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση

 • Σύγχρονο νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

πηγή: xe.gr