Λογιστής Επικεφαλής στο ΒόλοΟ πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση της Μαγνησίας επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή Α τάξεως επικεφαλής λογιστηρίου στο Βόλο.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες πρέπει να διαθέτουν:
5ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο.
Επιθυμητά γνώση του PYLON ή άλλου παρεμφερούς λογισμικού.
Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α Τάξεως.
Άριστη γνώση των πιο κάτω Νόμων και των εφαρμογών τους:
Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα κατά το Ν 4308 / 2014
ΦΠΑ κατά το Ν 2859 / 2000
Φορολογίας εισοδήματος κατά τον Ν 4172 / 2013
Φορολογικές διαδικασίες κατά το Ν 4174 / 2014
Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης

Τα καθήκοντα της θέσης:
Διοίκηση της λογιστικής λειτουργίας της εταιρίας.
Η πληροφόρηση της διοίκησης για την οικονομική πορεία και απόδοση της επιχείρησης.
Η έκδοση και απόδοση των υποχρεώσεων της εταιρίας προς το δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλους φορείς.
Η καθοδήγηση 4μελούς ομάδας λογιστηρίου.
Η έκδοση και δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr.
Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892
Ιστοσελίδα: http://www.hrstrategy.gr/