Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης κατασκευαστικής εταιρείαςΗ Green Properties, μια αναπτυσσόμενη μελετητική - κατασκευαστική εταιρεία, που κατασκευάζει σύγχρονες ενεργειακές κατοικίες με στόχο την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας για τους πελάτες αναζητά Υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης κατασκευαστικής εταιρείας-Αfer Sales

Η εταιρεία μας βρίσκεται κοντά σε μετρό


Κύριες Αρμοδιότητες:
Γραμματειακή υποστήριξη
Διαχείριση αιτημάτων αναφορικά με το After Sales
Υποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων,
Παραγγελίες-επικοινωνία με προμηθευτές
Ορισμός και προετοιμασία συναντήσεων  

Η εταιρεία παρέχει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητες εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα:
Αντίστοιχη προϋπηρεσία κατά προτίμηση στον τομέα των κατασκευαστικών εταιρειών και του After Sales
Άριστη γνώση MS Office (Word π./χ mail merge), Outlook )
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Θετική διάθεση, Ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική συμπεριφορά
Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα και τήρηση διαδικασιών 
Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης παράλληλων εργασιών