ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ) - Ελασσόνα (Λάρισα)Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, με ισχυρή παρουσία στο χώρο της τυροκομίας στην Ελλάδα και εργοστάσια στην Άρτα, την Ελασσόνα και το Δομοκό, με ηγετικό μερίδιο στα λευκά τυριά, στο κασέρι και στο ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ, και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αναζητεί, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ / ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)

Ο ρόλος είναι πλήρους απασχόλησης, εντάσσεται στη Δ/νση Παραγωγής και θα έχει ως έδρα την Ελασσόνα (Λάρισα)

Καθήκοντα:

●  Προετοιμασία παραγγελιών βάση προγράμματος φορτώσεων

●  Τήρηση fifo και απογραφής έτοιμων προϊόντων

●  Φόρτωση φορτηγών με παλέτες έτοιμου προϊόντος

●  Εκφόρτωση φορτηγών πρώτων υλών

●  Αποθήκευση ετοίμου προϊόντος, πρώτων υλών  και υλικών συσκευασίας στην αποθήκη

●  Οποιαδήποτε άλλη εργασία όπου απαιτείται ο χειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος

●  Καθημερινός έλεγχος και βασική συντήρηση του εξοπλισμού που

●  Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη και στο συσκευαστήριο

●  Τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας


Απαραίτητα προσόντα:

●  Απόφοιτος Λυκείου

●  Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Ειδικότητα 2- Β’ Ομάδας)

●  Επιθυμητή σχετική Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη

●  Γνώση Η/Υ & MS office

●  Ικανότητα Επικοινωνίας και Ομαδικότητα

●  Οργανωτικότητα, Υπευθυνότητα, Σωστή διαχείριση χρόνου, Συνέπεια, προσοχή στη λεπτομέρεια