Νοσηλευτές / ΝοσηλεύτριεςΖητούνται Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένες στις περιοχές Περιστέρι, Καλλιθέα, πλατεία Αττικής, Ίλιον.

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕ ή ΔΕ