Πωλητής / Πωλήτρια σε χρωματοπωλείοΖητείται Πωλητής / Πωλήτρια από κατάστημα χρωμάτων και ειδών υγιεινής στον Πειραιά. 
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

Απαραίτητα Προσόντα
Κάτοχος διπλώματος ΙΧ
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ