Ζητείται Γραμματέας-Υπάλληλος Γραφείου.Ζητείται από την BRAINWAY AE Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΤΗΕ FRANCHISE CO) με έδρα στο Χαλάνδρι, Γραμματέας-Υπάλληλος Γραφείου.

Αρμοδιότητες
Τηλεφωνικό κέντρο
Διοικητική Υποστήριξη
Έκδοση παραστατικών
Έλεγχος της διαδικασίας της τιμολόγησης
Πιστωτικός έλεγχος πελατών και Εισπράξεις
Παρακολούθηση Συμβάσεων
Σύνταξη Παρακολούθηση Προσφορών
Διαχείριση CRM
Πληρωμές Δημοσίων Ταμείων-Web Banking
Εξωτερικές Εργασίες (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία)