Πλαστικοποιητής στο ΠεριστέριΟ πελάτης μας εταιρία γραφικών τεχνών, θα ήθελε να προσλάβει έναν ή μία Πλαστικοποιητή στο Περιστέρι.

Καθήκοντα της θέσης
Πλαστικοποίηση εγγράφων σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη.
Χειρισμός μηχανών πλαστικοποίησης.

Προσόντα
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη.
Γνώση χειρισμού υπολογιστών.
Μέτρια γνώση της Αγγλικής.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892
Ιστοσελίδα: http://www.hrstrategy.gr/