Οδηγοί – Διανομείς ΠαγωτούΗ  ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε. το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής παγωτών ΕΒΓΑ και ALGIDA στην Αττική επιθυμεί να προσλάβει για την εγκατάσταση στην Ιερά Οδό 88, στην Αθήνα: Οδηγούς – Διανομείς Παγωτού με επιθυμητή την εμπειρία στις Ex- Van πωλήσεις.


Τα Απαιτούμενα προσόντα :
Δίπλωμα οδηγού Γ κατηγορίας και κάρτα Π.Ε.Ι
Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου (προαιρετικά)


Οι υποψήφιοι θα επιχειρούν σε περιβάλλον στο οποίο είναι απαραίτητα τα εξής:
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
Προσήλωση στην επίτευξη εμπορικών στόχων
Μεθοδικότητα και οργάνωση της εργασίας
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 

Προσφέρονται
Ανταγωνιστικός μισθός
Bonus επίτευξης στόχων
Εκπαίδευση και Δυνατότητες εξέλιξης
Απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του έτους