Καθηγητής/τρια Αγγλικών για ενήλικες (online μαθήματα)Ζητείται Καθηγητής / Καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας για ενήλικες (online μαθήματα).

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή/και Πιστοποίηση CAMBRIDGE CELTA
Προϋπηρεσία επιθυμητή
Συστατικές επιστολές θα ληφθούν υπόψη