Πωλητής/Πωλήτρια Καταστήματος (Full-time)Η αλυσίδα καταστημάτων ΒΙΒΛΙΟΤΟΠΙΑ που εξειδικεύεται στο χώρο των  βιβλίων, χαρτικών και ειδών δώρου αναζητεί υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση του/της Πωλητή/Πωλήτριας Καταστήματος (Full-time)

Γενική Περιγραφή Θέσης:
Ευθύνεται για την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη διαχείριση των πελατών και την υλοποίηση όλων εκείνων των εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.

Κυριότερες αρμοδιότητες
Εφαρμόζει την εμπορική πολιτική της εταιρίας και μέσω των  τεχνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης, επιλύοντας προβλήματα, καθοδηγώντας τους πελάτες στην ικανοποίηση των αναγκών τους και την ανάπτυξη κλίματος πιστότητας στην εταιρία
Αναλαμβάνει τις εργασίες που του/της ανατίθενται σχετικά με την εσωτερική οργάνωση του καταστήματος προκειμένου να επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που τίθενται
Συμμετέχει σε εταιρικές συναντήσεις και σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Απαιτούμενα προσόντα
Μέση ή ανώτερη εκπαίδευση
Τουλάχιστον 3 χρόνων εμπειρία στον χώρο της λιανικής πώλησης
Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Ικανότητα πειθούς και διαπραγμάτευσης
Πελατοκεντρική κουλτούρα
Ευελιξία, Παρατηρητικότητα, Αντίληψη
Δυνατότητα για εργασία διακεκομμένου ωραρίου

Η εταιρία προσφέρει:
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση
Προοπτικές ανάπτυξης βάσει της αξιολόγησης της απόδοσης