Υπάλληλος Διαχείρισης Αποθήκης - Data EntryΗ εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα στην Αθήνα, αναζητά Υπάλληλο Διαχείρισης Αποθήκης- Data Entry, ηλικίας έως 30 ετών για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες
Διαχείριση αποθήκης και προσωπικού αυτής.
Διαχείριση και έλεγχος κινήσεων logistics μέσω συστήματος.
Συγκέντρωση και επαλήθευση πληροφοριών και στοιχείων πριν την καταχώρησή τους σε βάσεις δεδομένων.
Καταχώρηση, επεξεργασία και ενημέρωση δεδομένων .
Έλεγχος των καταχωρήσεων για λάθη, ελλείψεις ή ανακρίβειες.

Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση MS Office.
Εξοικείωση με συστήματα και λογισμικά καταχώρησης δεδομένων.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώση συστήματος ERP θα ληφθεί υπόψιν ως επιπλέον προσόν.