Γραμματέας- Βοηθός Casting στο ΧαλάνδριΟ πελάτης μας εταιρία παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών επιθυμεί να προσλάβει 4ωρη Γραμματέα- Βοηθό Casting στο Χαλάνδρι.

Καθήκοντα
Γραμματειακή υποστήριξη εταιρίας.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες και τα στελέχη της εταιρίας.
υποστήριξη τμήματος casting (επικοινωνία με ηθοποιούς-κομπάρσους, ραντεβού, αρχειοθέτηση κλπ)
Υποστήριξη τμήματος marketing (αποστολή newsletters, λοιπού επικοινωνιακού υλικού με πελάτες κλπ).
Τήρηση φακέλων προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών.
Έκδοση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.
Υποβολή προσφορών προς πελάτες της εταιρίας.

Προσόντα
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ.
Προϋπηρεσία σε ανάλογα καθήκοντα.
Πολύ καλή γνώση υπολογιστών (Word, Excel, Powerpoint).
Καλή γνώση διαχείρισης Social Media.
Οργανωτικές ικανότητες.
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892
Ιστοσελίδα: http://www.hrstrategy.gr/