Υπάλληλοι Κουζίνας (Burger - Pizza - Pasta)Ζητούνται Υπάλληλοι κουζίνας για αλυσίδα εστιατορίων στην Αθήνα με αντικείμενο πώλησης burger - pizza - pasta.

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο σχολής μαγειρικής
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (η προϋπηρεσία σε burger –Pizza –pasta μενού θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπ' όψη)
Ικανότητα επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα (καθαρό ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό υγείας)
Ομαδικότητα και συνεργασία
Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας στον χώρο εργασίας
Ήθος ,ειλικρίνεια και σεβασμό

Παροχές
Μηνιαίος, σταθερός μισθός με ασφάλιση
Μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης