Υπάλληλος Γραφείου - Γραμματειακή ΥποστήριξηΕκδοτικός Οίκος στο κέντρο Αθηνών, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο πλήρους απασχόλησης για την παρακάτω θέση: Υπάλληλος γραφείου / Γραμματειακή Υποστήριξη.

Αρμοδιότητες: 
Οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση 
Υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο και οργάνωση καταστήματος 
Συντονισμός με εξωτερικούς και εσωτερικούς συνεργάτες 
Συντονισμός εκδηλώσεων / εκθέσεων βιβλίου 
Επικοινωνία με το κοινό 
Διαχείριση αιτημάτων πολιτιστικού χαρακτήρα 
Εξοικείωση στην ανάγνωση και κατανόηση συμφωνητικών 
Υποστήριξη ενεργειών που αφορούν social media

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ με επιθυμητή κατεύθυνση στη φιλολογία 
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
Γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office 
Ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργική σκέψη και υλοποίηση νέων projects 
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
Πολύ καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση