Πωλήτρια σε κατάστημα οπτικώνΖητείται Πωλήτρια σε κατάστημα οπτικών στη Βούλα Αττικής. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στην πώληση.
Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε οπτικό κατάστημα.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Προϋπηρεσία στην πώληση 
Καλή γνώση αγγλικών