Καθαρίστριες/Καθαριστές (Μερική Απασχόληση)H ΕΚΑ, μέλος Ομίλου Επιχειρήσεων με ενεργή παρουσία στον κλάδο του καθαρισμού και των απολυμάνσεων, αναζητά καθαριστές/καθαρίστριες για λογαριασμό πελατών της για καθαρισμό και απολύμανση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο του καθαρισμού.

Η εταιρεία μας προσφέρει:
Άμεση Πρόσληψη
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ασφάλιση ΙΚΑ
Προοπτικές εξέλιξης πλήρους απασχόλησης
Είδος Εργασίας: Μερική απασχόληση, Μόνιμος