Νοσηλευτές/τριες στην ΚύπροΟ πελάτης μας ιδιωτικό νοσοκομείο της Κύπρου ζητά να προσλάβει Νοσηλευτές/τριες στην Κύπρο.

Τα καθήκοντα της θέσης
Η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στον παθολογικό ή χειρουργικό ή λοιπούς τομείς του νοσοκομείου όπως τα ιατρικά εργαστήρια και οι μονάδες τριτοβάθμιας φροντίδας.
Η παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των ασθενών.
Η καταγραφή και τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας υγείας.
Η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και τα τηρούμενα υπό το νοσοκομείο ιατρικά και νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν άμεσης επέμβασης.
Η συμμετοχή στη διαλογή περιστατικών από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
Η τήρηση των κανονισμών, πολιτικών και σχεδίων της κλινικής για την παροχή ενός ποιοτικού νοσηλευτικού έργου.
Η προώθηση της εικόνας του νοσοκομείου ως ενός υπεύθυνου και άριστου παρόχου υπηρεσιών υγείας.
6ήμερη εβδομαδιαία εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Νοσηλευτικής 4ετους φοιτήσεως.
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ελλάδα ή άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.
Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε κλινικές ή νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών.
Ικανότητα εργασίας με πνεύμα ευθύνης και ομαδικότητα.
Επίδειξη πνεύματος υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τους ασθενείς.

Το νοσοκομείο προσφέρει:
1.000 – 1.500 ευρώ μικτή αμοιβής αναλόγως εμπειρίας-προϋπηρεσίας.
Υπερωριακή αμοιβή για εργασία άνω των 165 ωρών μηνιαίως.
Σύμβαση αορίστου χρόνιου.
Δωρεάν διαμονής τους πρώτους 2 μήνες και βοήθεια για την εύρεση μόνιμης κατοικίας εν συνεχεία.
Πρόγραμμα επιπλέον συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892
Ιστοσελίδα: http://www.hrstrategy.gr/