Ζητούνται Αποθηκάριοι



Η e-fresh.gr αναζητά να στελεχώσει το τμήμα παραλαβών για την αποθήκη Μενιδίου.

Αρμοδιότητες τμήματος : Παραλαβή προϊόντων , μηχανογράφηση, φόρτωση αι εκφόρτωση εμπορευμάτων με βάση τον εσωτερικό κανονισμό.

Απαιτούμενες δεξιότητες: εργατικότητα , ομαδικό πνεύμα, σωστή συμπεριφορά ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμή λειτουργία της αποθήκης. Το άτομο θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πρόγραμμα με πρωινές και απογευματινές βάρδιες. Προσφέρονται εκπαίδευση στο αντικείμενο και γενικότερα στον τομέα τροφίμου.

Προηγούμενη εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης θα εκτιμηθεί.