ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΗ εταιρεία ALFA MEDICAL CARE με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας,  ζητά υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ (Διοίκησης Επιχειρήσεων-Marketing) ή Πτυχίο Γραμματείας Διοίκησης
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον για δυο (2) έτη
Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ (MS OFFICE,INTERNET)
Επιθυμητή Γνώση Προγράμματος SOFTONE
Ικανότητες  οργάνωσης - προγραμματισμού
Ικανότητα στην επικοινωνία με τους πελάτες-συναδέλφους (ομαδικότητα)
Ευχέρεια λόγου και ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων καθηκόντων


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Πλήρης απασχόληση
Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας