Γραμματεία σε διαγνωστικό κέντρο



Το Διαγνωστικό κέντρο Παπανδρέου, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του, αναζητά για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης: Γραμματέα (άντρα ή γυναίκα) για το Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών

Βασικές αρμοδιότητες:
Γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
Καταχώρηση εξετάσεων και παράδοση αποτελεσμάτων
Τηλεφωνικό κέντρο και κλείσιμο ραντεβού
Συντονισμό και συνεργασία με επιμέρους τμήματα
Δακτυλογράφηση απαντήσεων
 
Προσόντα που απαιτούνται:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ
Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Δυνατότητα απασχόλησης σε διάφορες βάρδιες
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον τομέα της υγείας
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Η Εταιρεία προσφέρει:
Αμοιβή αντίστοιχη των προσόντων και της θέσης εργασίας
Μισθολογική σταθερότητα
Διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Άριστες συνθήκες εργασίας – Σύγχρονο Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
Δυνατότητα εξέλιξης με αξιοκρατικά κριτήρια στην ιεραρχία της γραμματείας
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο: hra@medpap.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ΓΡΑΜ. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

πηγή: kariera.gr