ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑΕμπορική Εταιρεία Τροφίμων  με έδρα την Πάτρα, επιθυμεί να προσλάβει  πωλητή για πωλήσεις καταναλωτικών ειδών.

Απαραίτητα προσόντα:
Άνεση στην επικοινωνία και ισχυρές διαπραγματευτικές ικανότητες.
Καλή γνώση της χρήσης Η/Υ.
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ κατηγορίας.
Απολυτήριο λυκείου, πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης επιθυμητό

Παροχές:
Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, εταιρικό αυτοκίνητο, bonus, δυνατότητες εξέλιξης καριέρας.