Βοηθός ΛογιστήΖητείται έμπειρος Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο στο Περιστέρι Αττικής.
Θέση εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις εργατικών και ενημέρωσης απλογραφικών–διπλογραφικών βιβλίων