ΟΔΗΓΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΑΤΤΙΚΗΣΒιομηχανία τροφίμων στην κατηγορία κατεψυγμένων  στην περιοχή Αχαρναί , αναζητά την  ακόλουθη θέση εργασίας: ΟΔΗΓΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 2 έτη.
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, ευγένεια και διάθεση για εργασία.
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, Π.Ε.Ι και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου.
Μηνιαίες αποδοχές 900 € μικτά με πενθήμερη εργασία.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Μεταφορά των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρείας και την νομοθεσία, με σκοπό την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών
και τη διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας.