Υπάλληλος Κρατήσεων Κεντρικών Γραφείων Ξενοδοχειακού Ομίλου - ΘεσσαλονίκηΞενοδοχειακός όμιλος ζητά να προσλάβει άτομο για την κάλυψη της θέσης υπαλλήλου κρατήσεων για τα κεντρικά του γραφεία στην Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:
Τουλάχιστον δυο έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση υπαλλήλου κρατήσεων σε κεντρικά γραφεία ή σε ξενοδοχείο
Απόφοιτος Τουριστικής σχολής ή Πανεπιστημίου Ελλάδος ή Εξωτερικού
Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
Γνώση πρόσθετης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Καλή γνώση διαχείρισης online καναλιών πώλησης
Καλή γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Γνώση στρατηγικών πώλησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Η Εταιρία προσφέρει:
Άμεση πρόσληψη
Συνεχή εκπαίδευση
Ικανοποιητικό μισθό και πλήρη ασφάλιση
Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξη