ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΑΕΙ/ΤΕΙΤο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις κλινικές του Ομίλου (Αμαρουσίου, Π.Φαλήρου, Ψυχικού, Περιστερίου, Θεσσαλονίκης) ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απαιτούμενα Προσόντα :
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Πτυχίο/Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Ms Office

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου :
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
Ομαδικό πνεύμα  συνεργασίας
Συνέπεια

Η Εταιρία προσφέρει :
Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών