Πωλητής - Πωλήτρια σε ζαχαροπλαστείοΖητείται Πωλητής - Πωλήτρια σε ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Διάθεση για εργασία