Υπάλληλος τουριστικού γραφείουΤουριστικό γραφείο με έδρα το Μαρούσι Αττικής, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου για τιμολόγηση -λογιστήριο.
Πενθήμερη πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα Προσόντα
Γνώση προγράμματος TRAVEL FORCE-PANASOFT
Γνώση αγγλικής γλώσσας 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση