Νοσηλεύτριες - Βόρεια ΠροάστιαΑπό μεγάλο όμιλο ιατρικών εταιριών ζητούνται στα Βόρεια Προάστια Νοσηλεύτριες


Προσόντα:
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Εμπειρία σε καρδιολογικό, νευρολογικό τμήμα
Άριστη γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ
Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα
Παρέχονται συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας