ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣΖητούνται ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΆΣΤΟΡΕΣ) γυψοσανίδων και τεχνίτες Θερμοπρόσοψης με εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών, μέχρι 40 ετών. Μισθός ικανοποιητικός , απασχόληση όλο το χρόνο στην Κρήτη. Τηλ επικοινωνίας 6936931152

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 6936931152
Facebook: