Υπάλληλος ΑποθήκηςΖητείται Υπάλληλος Αποθήκης (Απογευματινή Βάρδια) για άμεση πρόσληψη από Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία στην Κάτω Κηφισιά. 

Απαραίτητα Προσόντα
Απαραίτητη ενεργή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.
Προϋπηρεσία σε Αποθήκη
Προϋπηρεσία στον τομέα και ειδικότερα σε αποθήκη Οπωρολαχανικών θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.
Εργατικότητα, Συνέπεια, Ήθος, Ταχύτητα, Αντίληψη