Πωλητής - Πωλήτρια σε αρτοζαχαροπλαστείοΖητείται Πωλητής - Πωλήτρια σε αρτοζαχαροπλαστείο στην Παλλήνη Αττικής.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Διάθεση για εργασία