Υπάλληλος Τμήματος Τιμολόγησης – Μοσχάτο ΑττικήςΑπό εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων (επεξεργασία – τυποποίηση κρέατος) ζητείται άτομο για την κάλυψη θέσης Υπάλληλος Τμήματος Τιμολόγησης – Μοσχάτο Αττικής (Νυχτερινό ωράριο 04:00 με 12:00 π.μ.).

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ
Γνώση εμπορικής διαχείρισης
Άριστες γνώσεις Η/Υ (Office) και internet
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
Οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες
Προϋπηρεσία σε τμήμα customer service / τιμολόγησης στον κλάδο των τροφίμων
Επιθυμητή η επαφή και γνώση σε βιομηχανίες κρέατος και γενικά με το κρέας

Παροχές:
Μισθός αναλόγως προσόντων
Προοπτικές εξέλιξης
Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση, επιδόματα, άδειες κ.λπ.