Εξωτερικοί Πωλητές /τριες ΦαρμακείωνΤα γνωστά καλλυντικά THE PIONEARS ζητούν Εξωτερικούς Πωλητές/τριες για τον χώρο των φαρμακείων.

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέση (απαραίτητα στον χώρο των Φαρμακείων)
Επικοινωνιακές ικανότητες
Διάθεση για γρήγορη ανέλιξη
Γνώση αγγλικών

Παρέχονται:
Μηνιαίος μισθός
Πακέτο παροχών (bonus, ποσοστά επί των πωλήσεων, έξοδα κίνησης)
Αυτοκίνητο
Κινητό