ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ο όμιλος B&F στο πλαίσιο της ανάπτυξής του αναζητά υπάλληλο για το τμήμα μηχανογράφησης:

Χαρακτηριστικά Θέσης – Αρμοδιότητες:
Υποστήριξη και επικοινωνία σε χρήστες και καταστήματα για την άμεση επίλυση προβλημάτων hardware και software.
Υποστήριξη εκτυπωτών, φορολογικών μηχανισμών, Microsoft Dynamics Nav (Backoffice), LS Retail λιανική, δικτύων, ασύρματων δικτύων.
Διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών τμήματος πληροφορικής.
Δημιουργία & παραμετροποίηση εσωτερικών εφαρμογών τμήματος πληροφορικής.
Γνώση SQL Server (εμπειρία σε βάσεις δεδομένων).


Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική. Καλή Business γνώση των υποσυστημάτων ενός ERP συστήματος (πχ. λογιστική, κοστολόγηση, πωλήσεις, προμήθειες, παραγωγή, αποθήκες)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες υποψηφίους)
Γνώση του ERP MS Dynamics Nav και LS Retail, εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών
Πολύ καλή γνώση Λειτουργικών συστημάτων και Ms Office (Word, Excel, Power Point)
Οργανωτικές ικανότητες
Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα