Γραμματειακή Υποστήριξη σε Αρχιτεκτονικό ΓραφείοΑρχιτεκτονικό γραφείο με πολυετή εμπειρία αναζήτα γραμματέα με σκοπό την οργάνωση και διεκπεραίωση διαδικαστικών υποθέσεων καθώς και καθημερινών λειτουργικών εργασιών. Σκοπός της εταιρίας είναι να δημιουργήσει μια μακροχρόνια καλή εργασιακή σχέση με τα μέλη του γραφείου και να γίνει σημαντικός συνεργάτης.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι:
• Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας
• Σύνταξη και αποστολή προσφορών
• Σχεδιασμός και διατήρηση του συστήματος αρχειοθέτησης γραφείου
• Εξωτερικές εργασίες για διεκπεραίωση υποθέσεων σε κρατικές υπηρεσίες.
• Καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημοσίου ( ΙΚΑ, Taxis Net, Τεχνικό Επιμελητήριο)
• Ανάγνωση και κατανόηση κρατικών εγγράφων και συμβολαίων
• Διαχείριση ακινήτων (είσπραξη ενοικίων, σύνταξη συμφωνητικών, κ.α)
• Διαχείριση κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο χρήστη (LinkedIn, Facebook, Instagram)

Απαραίτητα Προσόντα
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση. θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους με εμπειρία σε αρχιτεκτονικό- τεχνικό γραφείο, σε μεσιτικό γραφείο ή σε γραφείο διεκπεραιώσεων.
• Εξοικείωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γνώση MS Office
• Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
• Γνώση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης γραφείου.
• Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
• Ικανότητα διεκπεραίωσης ζητημάτων
• Εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα
• Θέληση για μάθηση σε νέους τομείς.
• Κάτοχος Ι.Χ αυτοκινήτου ή δίκυκλου


Παροχές
• Ικανοποιητικός μισθός με προοπτικές αύξησης αποδοχών
• Μακροχρόνια εργασιακή σχέση.
• Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Τύπος απασχόλησης: 6ώρη ή 8ώρη εργασία