Αποθηκάριος–ΟδηγόςΗ εταιρία TECHLIGHT INNOVATIONS με Αντικείμενο την Εισαγωγή – Παραγωγή – Εμπορία Φωτιστικών καθώς και Μελέτες επαγγελματικού φωτισμού καταστημάτων – γραφείων - βιομηχανικών χώρων, αναζητά για άμεση πρόσληψη Αποθηκάριο – Οδηγό.

Προφίλ υποψηφίων :
Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:
Παραλαβή / Έλεγχος / Τακτοποίηση εμπορευμάτων.
Εκτέλεση & αποστολή παραγγελιών.
Φόρτωση & εκφόρτωση.  
Διενέργεια ποιοτικών & ποσοτικών ελέγχων των εμπορευμάτων. 
Τακτικός έλεγχος αποθεμάτων, απογραφή. 

Ικανότητες:
Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών.
Εμπειρία στην χρήση οποιουδήποτε συστήματος έκδοσης/καταχώρησης παραστατικών (ERP) θα θεωρηθεί προσόν. 
Οργανωτικός, δυναμικός.
Ομαδικό πνεύμα.
Γνώση αγγλικής γλώσσας.
Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος με καλή γνώση των πρακτορείων και περιοχών της Αττικής.
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.

Η εταιρεία προσφέρει :
Άριστες συνθήκες σταθερής εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.
Συνεχή εκπαίδευση - Προοπτικές εξέλιξης.