Ζητείται Bοηθός αποθήκης - ΜεταμόρφωσηH εταιρεία Das home ζητά βοηθό αποθήκης με απολυτήριο λυκείου, περιοχή Μεταμόρφωσης.