Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Εργάτης ΑποθήκηςΕταιρεία με πολυετή παραμονή στον χώρο του εμπορίου και επεξεργασίας τροφίμων αναζητά τον πιο ικανό υποψήφιο για να καλύψει την θέση του εργάτη αποθήκης.

Ο εργάτης αποθήκης αναφέρεται στον υπεύθυνο αποθήκης και υποστηρίζει τις λειτουργίες της αποθήκης της εταιρείας. Παραλαμβάνει, εισάγει, ταξινομεί, φορτώνει και εκφορτώνει προϊόντα και διενεργεί διάφορες δραστηριότητες αποθήκης όπου και όποτε απαιτείται.


Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:


●  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετών σε αντίστοιχη θέση

●  Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

●  Υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και εχεμύθειας

●  Ομαδικό πνεύμα με οργανωτικές δεξιότητες

●  Ικανότητα άρσης ή μετακίνησης βαρέων προϊόντων

●  Απολυτήριο λυκείου


Απαραίτητα Προσόντα
Κύριες αρμοδιότητες:

●  Ορθή παραλαβή και έλεγχος εμπορευμάτων (έλεγχος κατάστασης παραληφθέντων, καταμέτρηση παραληφθείσας ποσότητας, αντιπαραβολή παραληφθέντων ειδών με αυτά των παραστατικών παραλαβής και καταγραφή τυχόν αποκλίσεων, καταγραφή κωδικού παρτίδας, ημερομηνίας λήξης κτλ)

●  Διεξαγωγή φυσικής απογραφής αποθεμάτων, όταν αυτό απαιτείται

●  Συμμετοχή στην ετήσια φυσική απογραφή αποθεμάτων της εταιρείας

●  Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

●  Διατήρηση της τάξης και καθαριότητας στους χώρους της αποθήκης  

●  Επεξεργασία, συσκευασία και αποστολή παραγγελιών με ακρίβεια

●  Τήρηση όλων των κανονισμών της εταιρείας για την ασφάλεια και την υγεία

●  Συμβολή με ιδέες σχετικά με τρόπους βελτίωσης ή βελτιστοποίησης των διαδικασιών αποθήκευσης

●  Ικανότητα χειρισμού περονοφόρου οχήματος, ηλεκτρικού παλετοφόρου, τροχήλατων γρύλων και λοιπού εξοπλισμού αποθήκης

Κάντε αίτηση πατώντας εδώ