Πωλήτρια σε κατάστημα προϊόντων ομορφιάςΖητείται Πωλήτρια σε κατάστημα προϊόντων ομορφιάς στην Νέα Ιωνία Αττικής.
Θέση εργασίας μερικής πρωινής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή