ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία για εργασία σε εργοτάξια, με εμπειρία και γνώση σε PVC και AQUATHERM.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: +302144029822
Ιστοσελίδα:
Facebook: