Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣΣτην STOP  (corporate.stop.gr) εξειδικευόμαστε για περισσότερα από 40 χρόνια στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), σεβόμαστε απόλυτα τους εργαζομένους μας οικοδομώντας σχέσεις βασισμένες στην αμοιβαία  εμπιστοσύνη, την υποστήριξη, την ειλικρίνεια και την ασφάλεια, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής μας αναζητούμε Αποθηκάριο για τις κεντρικές αποθήκες του Πειραιά

Κύριος ρόλος του Αποθηκάριου είναι η αξιολόγηση προτεραιότητας παραγγελιών καθώς και η διαχείριση και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών όπως αυτές θα ανατεθούν από τον προϊστάμενο της αποθήκης (παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή, ποιοτικός έλεγχος, τοποθέτηση σε κιβώτια και παλέτες, φόρτωση) έτσι ώστε να παραδοθούν οι παραγγελίες στον πελάτη στην σωστή ποσότητα, ποιότητα και χρόνο.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνος να χειρίζεται σωστά το λογισμικό της αποθήκης (Warehouse Management System – WMS), το σκάνερ και το σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning - ERP) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εργασιών.

Απαραίτητα Προσόντα
Θα επιλέξουμε τον υποψήφιο που:

Δίνει προσοχή στην λεπτομέρεια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αποφυγή λαθών και ατυχημάτων στον ίδιο, σε τρίτους και στα προϊόντα.
Ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που του δίνονται για να διασφαλίσει την ποιότητα της εργασίας και την αποφυγή λαθών.
Διαχειρίζεται αποδοτικά τον χρόνο σε σχέση με τον όγκο εργασίας επιδεικνύοντας υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία και ικανότητες προτεραιοποίησης και χειρισμού εργασιακής πίεσης.
Είναι σχολαστικός με την καθαριότητα και την οργάνωση.
Έχει άριστη κατάσταση υγείας και φυσικής ρώμης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας (π.χ. μετακίνηση βαρέων υλικών).
Έχει εμπειρία στον χειρισμό κλάρκ.
Γνωρίζει Αγγλικά σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πιστοποίησης A
Αν θέλετε να εργαστείτε για μια ομάδα  που νοιάζεται για τους ανθρώπους της, δίνει προσοχή στην ευημερία τους (συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ευέλικτες μορφές εργασίας) και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων, των γνώσεων και των  δεξιοτήτων τους... 

Θα χαρούμε να λάβουμε το Βιογραφικό σας  Σημείωμα έως την Κυριακή 21/02/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@stop.gr  αναφέροντας τον κωδικό θέσης WAE/022021.

Η STOP είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών απασχόλησης, χειρίζεται όλα τα Βιογραφικά Σημειώματα με απόλυτη εχεμύθεια και σέβεται τον Γενικό Κανονισμών Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

πηγή: kariera.gr