Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

94 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


Η ΚΠΙΣΝ ΑΕ προσφέρει σε άτομα ηλικίας 18-35 ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με: την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ).

Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς. Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων. Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε πεδία σχετικά με τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας των τριών φορέων (ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΒΕ, ΕΛΣ). Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ των έσω τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των τριών φορέων.

\Κατόπιν αξιολόγησης, το 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έναν κύκλο πρακτικής άσκησης.


Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει τον Ιούνιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2022. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης θα καταρτισθεί με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ.


Σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και νέες συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που αφορούσε αρχικά την περίοδο Ιούνιος 2020 – Ιανουάριος 2021 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2021. Αναβλήθηκε δηλαδή η έναρξή του, αλλά παρατάθηκε η διάρκειά του.


Ωστόσο, κατανοώντας τις δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύπταν λόγω της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης και διάρκειας του προγράμματος, δόθηκε η δυνατότητα στους κληρωθέντες υποψήφιους εκείνης της περιόδου, να επιλέξουν μεταξύ δύο εναλλακτικών περιόδων πρακτικής άσκησης:

1.    01/09/2020 – 30/06/2021

2.    01/06/2021 – 14/01/2022


Ως εκ τούτου, οι κληρωθέντες υποψήφιοι που δήλωσαν ότι προτιμούν την περίοδο 01/06/2021 – 14/01/2022, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία συνεντεύξεων με τους υποψήφιους που θα κληρωθούν στην παρούσα προκήρυξη, για το πρόγραμμα 01/06/2021 – 14/01/2022. 


Για αυτόν το λόγο, ο αριθμός των κληρωθέντων υποψηφίων που θα προκύψουν από την παρούσα προκήρυξη, έχει προσαρμοστεί ανάλογα με τους κληρωθέντες υποψήφιους της προηγούμενης που μετέφεραν το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Τύποι πρακτικής άσκησης 

Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επίδραση και ο ευρύτερος δυνατός αντίκτυπος, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει χωριστεί σε τρεις τύπους με συνολικά 94 θέσεις:


Τύπος Ι: Πρακτική Άσκηση – χωρίς πτυχίο ή άλλα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα: 9 θέσεις

Τύπος ΙΙ: Πρακτική Άσκηση – απαραίτητη γνώση αγγλικών: 19 θέσεις

Τύπος ΙΙΙ: Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών: 66 θέσεις

 Προϋποθέσεις αίτησης για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης 

(Κάθε Τύπος πρακτικής άσκησης έχει επιπρόσθετες προϋποθέσεις αίτησης)

Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 02/06/1985 – 01/06/2003) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να υπάρχει ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση)

 Θέσεις πρακτικής άσκησης

 Πρακτική Άσκηση – χωρίς πτυχίο ή άλλα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα:

Εννέα (9) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ και στις Διοικητικές Υπηρεσίες της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (τύπος Ι).


Στόχος της συγκεκριμένης κατηγορίας πρακτικής άσκησης είναι να επωφεληθούν υποψήφιοι που δεν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα συνήθη τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα αλλά διαθέτουν όρεξη για μάθηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ένα πολυσχιδές περιβάλλον όπως αυτό του ΚΠΙΣΝ.


α. Προϋποθέσεις: 


 Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2

•    Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση

β. Διαδικασία επιλογής:


Είκοσι έξι (26) υποψήφιοι, καθώς και δεκαοκτώ (18) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις εννέα (9) διαθέσιμες θέσεις.


Για τους είκοσι επτά (27) υποψήφιους που προκύπτουν από τις κληρώσεις, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων. Ένας (1) υποψήφιος προκύπτει από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή.


Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι στον τύπο Ι, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε άλλη κατηγορία πρακτικής άσκησης.


 Πρακτική Άσκηση – απαραίτητη γνώση αγγλικών:

Δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ.


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (τύπος ΙΙ).


α. Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά: 


Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2

• Πιστοποιημένη γνώση*της αγγλικής γλώσσας για επίπεδο τουλάχιστον Β2 (π.χ. FCE)

• Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστον)

*Ηλεκτρονική υποβολή του εγγράφου πιστοποίησης στην φόρμα αίτησης. Δείτε αναλυτικά τα έγκυρα έγγραφα πιστοποίησης αγγλικής γνώσης εδώ.


β. Διαδικασία επιλογής:

Δεκαέξι (16) υποψήφιοι, καθώς και τριάντα οκτώ (38) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις δεκαεννέα (19) διαθέσιμες θέσεις. Τρεις (3) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή.


Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.


Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος που θέτει υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ, διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα και για τον τύπο ΙΙΙ εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά είναι υποχρεωτικό οι δύο υποψηφιότητες να δηλωθούν σε μια ενιαία φόρμα.


ΙΙΙ. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών

Εξήντα έξι (66) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε τμήματα της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, της ΕΒΕ και της ΕΛΣ. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσα από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω κληρώσεων παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων. Για αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης, τίθενται προϋποθέσεις εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τις 66 θέσεις, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (τύπος ΙΙΙ) και σημειώνοντας έως δύο τμήματα, σε αντιστοίχιση με τον τομέα σπουδών τους, μεταξύ των παρακάτω:


#Τμήμα/ ΔιεύθυνσηΠεριγραφή ΤμήματοςΠεδία Σπουδών
ενδεικτικά
Θέσεις
1Οικονομική Διεύθυνση/ Λογιστήριο
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Η Οικονομική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού βάσει της στρατηγικής και των στόχων που έχουν τεθεί από την Διοίκηση, καθώς και για την λογιστική/φορολογική συμμόρφωση του.Οικονομικά, Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά κ.α. συναφή2
2Οικονομική Υπηρεσία
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Η Οικονομική Υπηρεσία της ΕΒΕ είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση όλων των οικονομικών ζητημάτων του Οργανισμού.Οικονομικά, Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά κ.α. συναφή1
3Οικονομικές Υπηρεσίες: Τμήμα Προμηθειών & Λογιστήριο
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Το Τμήμα Προμηθειών της ΕΛΣ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, επεξεργασία και εκτέλεση των δαπανών που αφορούν σε πάγιες ανάγκες ή ανάγκες για προμήθειες και υπηρεσίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών παραγωγών του εκάστοτε καλλιτεχνικού προγραμματισμού.Οικονομικά, Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά, Δημόσια Διοίκηση & Logistics κ.α. συναφή2
4Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με όλες τις πτυχές των εργασιακών αναγκών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ και διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της στρατηγικής και των στόχων του Οργανισμού.HR/ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογία με κατεύθυνση HR, Management, κ.α. συναφή1
5Συμβάσεων – Γραμματείας & Πρωτοκόλλου
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Το Τμήμα Συμβάσεων – Γραμματείας & Πρωτοκόλλου είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, έργου και ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ της ΕΛΣ και του προσωπικού των Διοικητικών υπηρεσιών, των καλλιτεχνών ή εταιριών. Το πρωτόκολλο έχει ως αντικείμενο την πρωτοκόλληση και ηλεκτρονική διακίνηση της εξερχόμενης και εισερχόμενης αλληλογραφίας της ΕΛΣ.HR/ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογία με κατεύθυνση HR, Management, κ.α. συναφή1
6Νομική Διεύθυνση
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Η Νομική Διεύθυνση διαχειρίζεται όλα των νομικά ζητήματα και τις υποθέσεις που αφορούν τον Οργανισμό και εξασφαλίζει την σύμφωνη προς τους εφαρμοστέους κανόνες εταιρική του λειτουργία.Σημειώνεται ότι: για τους ασκούμενους δικηγόρους ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να προσμετρηθεί στον χρόνο άσκησης για την απόκτηση της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.Νομική1
7Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Το Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη.Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management (Τουρισμού, Business etc.) κ.α. συναφή2
8Εγκαταστάσεων (Πάρκου)
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Το Τμήμα Εγκαταστάσεων της ΚΠΙΣΝ ΑΕ κινεί διαρκώς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εξοπλισμό, συντήρηση, λειτουργία, τη διαχείριση της κτιριακής εγκατάστασης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος (ΠΣΝ), προκειμένου το ΚΠΙΣΝ να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του, δηλαδή τη φιλοξενία και προαγωγή δράσεων εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής.Γεωπονική κ.α. συναφή2
9Εγκαταστάσεων (Κτίρια)
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Το Τμήμα Εγκαταστάσεων της ΚΠΙΣΝ ΑΕ κινεί διαρκώς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εξοπλισμό, συντήρηση, λειτουργία, τη διαχείριση της κτιριακής εγκατάστασης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος (ΠΣΝ), προκειμένου το ΚΠΙΣΝ να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του, δηλαδή τη φιλοξενία και προαγωγή δράσεων εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής.Πολυτεχνικές Σχολές (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, κ.α. συναφή) & Αρχιτεκτονική3
10Εξυπηρέτησης Επισκεπτών – Ξεναγήσεις
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών έχει ως στόχο τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τα μέλη και το κοινό που επισκέπτονται ή επικοινωνούν με το ΚΠΙΣΝ. Αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα και συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του οράματος του οργανισμού.Αρχιτεκτονική3
11Εξυπηρέτησης Επισκεπτών
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών έχει ως στόχο τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τα μέλη και το κοινό που επισκέπτονται ή επικοινωνούν με το ΚΠΙΣΝ. Αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα και συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του οράματος του οργανισμού.Όλα τα πεδία σπουδών14
12Εμπορικής Λειτουργίας – Corporate Events(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)Το Τμήμα Εμπορικής Λειτουργίας είναι υπεύθυνο για την προώθηση των χώρων του ΚΠΙΣΝ που είναι διαθέσιμοι προς μίσθωση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε εταιρικούς πελάτες, ιδιώτες και οργανισμούς. Συνεισφέρει στην επίτευξη τόσο του στόχου των πωλήσεων του οργανισμού, όσο και στις υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες, ανάλογο με το πελατολόγιο που εξυπηρετεί.Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακά, Τουριστικά & Οργάνωση Εκδηλώσεων κ.α. συναφή3
13Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Η Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη της εικόνας και της ταυτότητας του ΚΠΙΣΝ καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή όλων των πτυχών και δραστηριοτήτων του ΚΠΙΣΝ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, κ.α. συναφή2
14Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Η Ομάδα Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων είναι αρμόδια για την οργάνωση, παρακολούθηση και ανάπτυξη της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων της ΕΒΕ με στόχο την ανάδειξη του θεσμού, του πλούτου και της φήμης της.Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, κ.α. συναφή1
15Προβολής & Επικοινωνίας
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Το Τμήμα Προβολής & Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της εικόνας του Οργανισμού και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος της ΕΛΣ προς το εγχώριο και διεθνές κοινό. Στόχος του είναι η προσέλκυση νέων ομάδων κοινού και η ενδυνάμωση της πιστότητας με το υπάρχον κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, κ.α. συναφή1
16Graphic Designer – Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
Η Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη της εικόνας και της ταυτότητας του ΚΠΙΣΝ καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή όλων των πτυχών και δραστηριοτήτων του ΚΠΙΣΝ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Γραφιστική1
17Graphic Designer – Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Η Ομάδα Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων είναι αρμόδια για την οργάνωση, παρακολούθηση και ανάπτυξη της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων της ΕΒΕ με στόχο την ανάδειξη του θεσμού, του πλούτου και της φήμης της.Γραφιστική, Γραφικές Τέχνες1
18Graphic Designer – Προβολής & Επικοινωνίας
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Το Τμήμα Προβολής & Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της εικόνας του Οργανισμού και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος της ΕΛΣ προς το εγχώριο και διεθνές κοινό. Στόχος του είναι η προσέλκυση νέων ομάδων κοινού και η ενδυνάμωση της πιστότητας με το υπάρχον κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.Γραφιστική1
19Φωτογράφοι – Προβολής & Επικοινωνίας
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Το Τμήμα Προβολής & Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της εικόνας του Οργανισμού και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος της ΕΛΣ προς το εγχώριο και διεθνές κοινό. Στόχος του είναι η προσέλκυση νέων ομάδων κοινού και η ενδυνάμωση της πιστότητας με το υπάρχον κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.Φωτογραφία1
20Ψηφιοποίησης & Μικροφωτογράφησης
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Σκοπός του τμήματος είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας πρωτότυπου ψηφιακού υλικού, μέσω της άρτιας αποτύπωσης του φυσικού τεκμηρίου που ψηφιοποιείται, προκειμένου να διασωθούν όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό.Φωτογραφία5
21Τεχνικοί Ήχου & Εικόνας – Studio Αναγνωστηρίων
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Το Τμήμα Αναγνωστηρίων/Δανειστική Συλλογή έχει στόχο την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού καλύπτοντας την πληροφόρηση, την ξενάγηση στο τμήμα καθώς και την ενημέρωση για τις υπηρεσίες της ΕΒΕ. Είναι από τα μεγαλύτερα τμήματα της ΕΒΕ. Έχει την εποπτεία και οργάνωση της λειτουργίας των 3 στούντιο της Βιβλιοθήκης.Τέχνες Ήχου, Ηχοληψία, Ηχοληψία & Μουσική Τεχνολογία, Τέχνες Κινούμενης Εικόνας κ.α. συναφή2
22Ηχολήπτες – Ήχου, Ηχοενίσχυσης & Ηχοληψίας
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Στόχος του τμήματος είναι η κάλυψη όλων των ηχοληπτικών αναγκών των παραγωγών του θεάτρου στην Κεντρική και Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, καθώς και στο Studio ηχογραφήσεων.Τέχνες Ήχου, Ηχοληψία, Ηχοληψία & Μουσική Τεχνολογία κ.α. συναφή1
23Εικόνας
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Το Τμήμα Εικόνας της ΕΛΣ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και λειτουργία τεχνικών θεμάτων που αφορά σήματα εικόνας. Αποτελεί κομβικό τμήμα στην υλοποίηση των δρώμενων της ΕΛΣ συμβάλλοντας ενεργά αλλά και δημιουργικά με την τεχνική υποστήριξη που παρέχει.Τέχνες Εικόνας, Εικόνας/Μοντάζ, Εικονοληψίας κ.α. συναφή (ελάχιστο διετής φοίτηση)1
24Μουσική Βιβλιοθήκη – Ιστορικό Αρχείο
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Σκοπός της Μουσικής Βιβλιοθήκης είναι προετοιμασία και επιμέλεια του μουσικού υλικού που αφορά στο σύνολο των μουσικών δραστηριοτήτων της ΕΛΣ. Παράλληλα, η φροντίδα, διάσωση και ψηφιακή αποτύπωση παλαιών εκδόσεων και ιστορικών ντοκουμέντων που διαθέτουν η Μουσική Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο της ΕΛΣ.Μουσικολογία, Μουσική Επιστήμη & Τέχνη κ.α. συναφή1
25Προγραμματισμού & Παραγωγής
(ΚΠΙΣΝ ΑΕ)
H Διεύθυνση Προγραμματισμού και Παραγωγής της ΚΠΙΣΝ ΑΕ είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος του ΚΠΙΣΝ.Πολιτιστική Διαχείριση,
Εικαστικές & Παραστατικές Τέχνες, κ.α. συναφή
3
26Διεύθυνση Παραγωγής της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Οι αρμοδιότητες της είναι η διεύθυνση και η οργάνωση των παραγωγών εντός και εκτός έδρας και ο συντονισμός των διευθύνσεων και τμημάτων της ΕΛΣ σχετικά με ζητήματα παραγωγής των καλλιτεχνικών έργων.Πολιτιστική Διαχείριση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.α. συναφή1
27Διεύθυνση Σκηνής
(σε συνεργασία με ΕΛΣ)
Η Διεύθυνση Σκηνής οργανώνει τις δοκιμές και παραστάσεις της ΕΛΣ και εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή τους. Εκτελεί την διαχείριση και οργάνωση σκηνής, τον συντονισμό καλλιτεχνών και υποστηρίζει ενεργά δράσεις, εκδηλώσεις και φεστιβάλ.Πολιτιστική Διαχείριση,
Εικαστικές & Παραστατικές Τέχνες, κ.α. συναφή
1
28Βιβλιοθηκονόμοι Αναγνωστηρίων/ Δανειστική Συλλογή
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Το Τμήμα Αναγνωστηρίων/ Δανειστική Συλλογή έχει στόχο την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού καλύπτοντας την πληροφόρηση, την ξενάγηση στο τμήμα καθώς και την ενημέρωση για τις υπηρεσίες της ΕΒΕ. Είναι από τα μεγαλύτερα τμήματα και η υποδοχή της ΕΒΕ.Βιβλιοθηκονομία6
29Χειρογράφων & Ομοιοτύπων/ Ειδικές Συλλογές
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Το τμήμα Χειρογράφων & Ομοιοτύπων στοχεύει στην ανάπτυξη, διατήρηση και διαφύλαξη των ειδικών συλλογών (χειρόγραφα, αρχεία, βιβλία σπάνια και πολύτιμα, έργα τέχνης) της ΕΒΕ.Ιστορία1
30Πληροφορικής (Μηχανογράφηση & Τεκμηρίωση)
(σε συνεργασία με ΕΒΕ)
Το Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη όλων των υπαλλήλων καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία όλων των συστημάτων της. Ακόμη αναπτύσσει και εξελίσσει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της δίκτυο.Πληροφορική1

*Όλοι οι υποψήφιοι στον τύπο ΙΙΙ πρακτικής άσκησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σε έως δύο τμήματα και επιπλέον στην κατηγορία #11 για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (με εκπαιδευτικά προσόντα)

α. Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά:

 Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2
•    Πιστοποιημένη γνώση* της αγγλικής γλώσσας:
o    Είτε για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό,
o    ή για επίπεδο C1 (π.χ. CAE) / Β2 (π.χ. FCE) το οποίο αποκτήθηκε από 01/06/2018 και μετά
o    Για τη γνώση αγγλικών γίνεται επίσης δεκτό πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο όπου η πλειοψηφία ή όλα τα μαθήματα (εκτός εξαιρέσεων, π.χ. ξένη γλώσσα) πραγματοποιούνται στα αγγλικά
•    Πτυχίο πανεπιστημίου* ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση**, ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στα επιλεχθέντα τμήματα, ή να είναι συναφής.
•    Στο πεδίο #11 για την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών είναι αποδεκτοί οι τίτλοι από όλα τα πεδία σπουδών
*Ηλεκτρονική υποβολή του εγγράφου πιστοποίησης αγγλικής γνώσης και τίτλου σπουδών στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας αίτησης. Δείτε αναλυτικά τα έγκυρα έγγραφα πιστοποίησης αγγλικής γνώσης εδώ.

**Εξαίρεση στη διάρκεια φοίτησης θα γίνεται μόνο για την κατηγορία #23 για το τμήμα «Εικόνας» σε συνεργασία με την ΕΛΣ, όπου θα γίνονται δεκτά και πτυχία διετούς φοίτησης.

β. Διαδικασία επιλογής:

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε τμήμα), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε τμήμα, ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά τμήμα. Συνεπώς, μαζί με τους κληρωθέντες της προηγούμενης προκήρυξης όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή, διακόσιοι δέκα (210) υποψήφιοι θα προκύψουν από τις κληρώσεις των τριάντα (30) τμημάτων που αφορούν τον τύπο ΙΙΙ, ενώ είκοσι δύο (22) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης (σύνολο 232).

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εκατόν σαράντα εννέα (149) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά τμήμα.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τους διακόσιους τριάντα δύο (232) υποψήφιους που προκύπτουν από τις κληρώσεις, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.

 Διαδικασία κλήρωσης
Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης, θα γίνει κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου, για τους υποψήφιους που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν ανά κλήρωση:

 Τύπος Ι: όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον τύπο Ι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σημείο3.I.α.
•    Τύπος ΙΙ: όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον τύπο ΙΙ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σημείο 3.ΙI.α.
•    Τύπος ΙΙΙ: όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον τύπο IIΙ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σημείο 3.IΙΙ.α.
Πριν τη διαδικασία κλήρωσης, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία κλήρωσης του τύπου πρακτικής άσκησης που έχουν δηλώσει.

 Αποτελέσματα κλήρωσης
Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και με e-mail άμεσα, με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική  κράτηση ώρας και ημέρας για την συνέντευξή τους.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τις συνεντεύξεις θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

 Σημαντικές πληροφορίες 
 Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 94
•    Έναρξη πρακτικής άσκησης: 1 Ιουνίου 2021
•    Λήξη πρακτικής άσκησης: 14 Ιανουαρίου 2022
•    Λήξη υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου 2021, 14:00 (ώρα Ελλάδας)
•    Κληρώσεις υποψήφιων: 22 Μαρτίου 2021
•    Διαδικασία συνεντεύξεων: Απρίλιος 2021 (τύπος Ι & ΙΙΙ)διαδικτυακά
•    Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μάιος 2021
•    Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας
•    Μετά την υποβολή της φόρμας, δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης, ούτε αποστολής ή καταχώρησης συμπληρωματικών ή διορθωμένων στοιχείων
•    Για ερωτήματα και διευκρινίσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις. Εάν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org
•    Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) μόνιμου προσωπικού των φορέων του ΚΠΙΣΝ, δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ σε συνεργασία με την ΕΒΕ και την ΕΛΣ
•    Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με μόνιμο προσωπικό των φορέων του ΚΠΙΣΝ.