Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Τεχνικός Η/Υ και ΔικτύωνΗ CELESTINO, η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία γυναικείας ένδυσης, αναζητεί έναν εξειδικευμένο Τεχνικό Η/Υ και Δικτύων να αναλάβει την εγκατάσταση και τη συντήρηση των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, αποσκοπώντας στην υψηλότερη λειτουργικότητα και εκπαιδεύοντας παράλληλα τους χρήστες προς την ορθή και ασφαλή χρήση τους.

Ο κατάλληλος υποψήφιος έχει άριστη γνώση software / hardware Η/Υ και είναι εξοικειωμένος με ευρύ φάσμα διαδικτυακών εφαρμογών, δικτύων και λειτουργικών συστημάτων, ενώ χαρακτηρίζεται από την ικανότητα γρήγορης επίλυσης προβλημάτων και εστιάζει στην λεπτομέρεια.

Ο στόχος της θέσης είναι η ορθή και ταχεία εκπλήρωση των διαδικασιών εγκατάστασης, υποστήριξης και ελέγχου του μηχανογραφικού εξοπλισμού της έδρας της εταιρείας και των καταστημάτων της, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η εύρυθμη λειτουργία του.


Καθήκοντα
Εγκατάσταση σταθμών εργασίας στα κεντρικά γραφεία και στα καταστήματα του ομίλου
Εγκατάσταση και διαμόρφωση κατάλληλου λογισμικού σύμφωνα με τις δοθείσες προδιαγραφές
Εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση τοπικών και ασύρματων δικτύων προς την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους
Εξασφάλιση της ασφάλειας και του απόρρητου των δικτύων και των συστημάτων
Παροχή καθοδήγησης προς τους χρήστες, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού και του εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Παροχή 1ου επιπέδου τεχνικής υποστήριξης για προβλήματα σχετικά με το δίκτυο και τον χειρισμό Η/Υ, την τηλεφωνία και τις εφαρμογές.
Οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης, χωρίς την παρακώλυση του έργου των λοιπών εργαζομένων.
Troubleshooting για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων (επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, εντοπισμός σφαλμάτων κ.λπ.)
Εγκατάσταση δικτύου και συσκευών ασφαλείας
Διατήρηση αρχείου επισκευών και διορθώσεων και χρονοδιάγραμμα συντήρησης
Προσδιορισμός ελλείψεων τεχνικού εξοπλισμού και πραγματοποίηση παραγγελιών


Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς πεδίου
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως Τεχνικός Η/Υ ή σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα retail
Καλή γνώση λειτουργικών Windows 10, Windows Server, Linux
Καλή γνώση εφαρμογών γραφείου (Office 365, ERP, κτλ)
Επαφή με retail συστήματα ( POS, φορολογικοί, εκτυπωτές)
Πολύπλευρη σκέψη και ικανότητα αποσφαλμάτωσης Hardware/Software
Καλή γνώση windows server domain services (AD, DHCP, DFS, ADFS, DNS)
Εμπειρία πάνω σε Dell, HP servers και SANs
Εξοικείωση με δικτυακά περιβάλλοντα με Cisco, Watchguard, Fortinet ή σχετικού εξοπλισμό.
Γνώση υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων και CTI software (Asterisk, Panasonic, Snom)
Καλή γνώση cloud υπηρεσιών (Microsoft Office 365, Asana κτλ)
Πάθος για την τεχνολογία και για το σχεδιασμό έξυπνων λύσεων
Αντίληψη θεμάτων ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας συστημάτων και εφαρμογών.
Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
Δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων με συγκροτημένο τρόπο και σκέψη
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου
Καλή γνώση Αγγλικών


Παροχές:
Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών
Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
Δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης

Κάντε αίτηση πατώντας εδώ