Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Υπεύθυνος Αποθήκης και Βοηθός - ΟδηγόςΗ εταιρεία Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ, ζητάει για άμεση πρόσληψη στο εργοστάσιο της Ξάνθης Υπεύθυνο Αποθήκης και Βοηθό-Οδηγό   


Στα κύρια καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται :
Η Οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και η τακτοποίηση των ειδών σε αυτούς
Η επίβλεψη των παραλαβών, η συλλογή και εκτέλεση των παραγγελιών ώστε να εξασφαλίζεται  η ορθή και άμεση παράδοση αυτών προς τους πελάτες 
Η έκδοση των προαπαιτούμενων παραστατικών και ο συντονισμός και η οργάνωση της δρομολόγησης
Η συνεχής παρακολούθηση των ποσοτήτων και της ποιότητας των αποθεμάτων με σκοπό την πλήρη παρακολούθηση και αξιοποίηση τους  – Οργάνωση απογραφών
Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών
Επικοινωνία με πελάτες για επίλυση προβλημάτων  – παραπόνων που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις παραδόσεις
Προσήλωση στην επίτευξη των στόχων


Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο σε Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή παρεμφερές θα εκτιμηθεί
Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση μηχανογραφημένης  αποθήκης  3-5 έτη
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, ERP συστημάτων, WMS – Θέση – Ράφι
Καλή γνώση αγγλικών


Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και επίλυσης σύνθετων θεμάτων
Μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια, έμφαση στη λεπτομέρεια ,
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, Επικοινωνιακή και επαγγελματική συμπεριφορά


Παροχές:
Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός, Άριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης

Κάντε αίτηση πατώντας εδώ